Kategorie

Hrabina

O ile się nie mylę, przynajmniej jedna osoba liczyła na Hrabinę ukazaną en face? Nic z tego. Będzie en trois quarts. Miała być wreszcie nowa panna do klikania, ale wyszła mi za duża.

Perswazja

Quest chain we Frivoli.

Ja też się na dzisiaj poddaję.